Difference between revisions of "Deklaracja niepodległości cyberprzestrzeni"

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search
(ver 1, highly influenced by Jacek Staniszewski's translation)
 
(revision 2)
Line 1: Line 1:
'''Deklaracja niepodległości cyberprzestrzeni'''
+
'''Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni'''
  
Rządy Świata Przemysłu: Wy, zużyci giganci z ciała i stali,
+
Rządy Świata Przemysłu, Wy, zużyci giganci z ciała i stali,
przychodzę do Was z Cyberprzestrzeni, z nowej ojczyzny Umysłu.
+
przychodzę do Was z Cyberprzestrzeni, nowej ojczyzny Umysłu.
 
W imieniu przyszłości apeluję do Was - związanych z przeszłością -
 
W imieniu przyszłości apeluję do Was - związanych z przeszłością -
 
byście zostawili nas w spokoju. Nie jesteście tu mile widziani.
 
byście zostawili nas w spokoju. Nie jesteście tu mile widziani.
Wasza władza nie sięga miejsc, w których my się zbieramy.
+
Wasza władza nie sięga miejsc, w których się zbieramy.
  
Nie mamy wybranego rządu i nie chcemy go mieć. Dlatego nie zwracam się do was
+
Nie mamy wybranego rządu i nie będziemy go mieć. Dlatego nie zwracam się do was
 
z pozycji autorytetu, lecz przemawiam głosem z którego zawsze korzysta wolność.
 
z pozycji autorytetu, lecz przemawiam głosem z którego zawsze korzysta wolność.
 
Oświadczam, że globalna przestrzeń społeczna, którą budujemy, jest w sposób  
 
Oświadczam, że globalna przestrzeń społeczna, którą budujemy, jest w sposób  
naturalny niezależna od tyranni, którą staracie się na nas narzucić.
+
naturalny niezależna od tyranii, którą staracie się nam narzucić.
Nie macie moralnego prawa by rządzić nami, ani też metod przymusu, których
+
Nie macie moralnego prawa by nami rządzić, ani też metod przymusu, których
 
musielibyśmy się obawiać.
 
musielibyśmy się obawiać.
  
Line 18: Line 18:
 
do rządzenia nami. Nie znacie nas i nie rozumiecie naszego świata.
 
do rządzenia nami. Nie znacie nas i nie rozumiecie naszego świata.
 
Cyberprzestrzeń nie leży w zasięgu Waszych granic. Nie myślcie, że możecie  
 
Cyberprzestrzeń nie leży w zasięgu Waszych granic. Nie myślcie, że możecie  
zbudować , jakby była projektem konstrukcyjnym. Nie możecie.
+
tę granice zbudować, jakby była projektem konstrukcyjnym. Nie możecie.
Cyberprzestrzeń jest dziełem natury, który rozrasta się
+
Cyberprzestrzeń jest dziełem natury, które rozrasta się
 
poprzez nasze zbiorowe działanie.
 
poprzez nasze zbiorowe działanie.
  
Nie byliście zaanagażowaliście się w nasze wspólne rozmowy, ani nie
+
Nie byliście zaanagażowanie w nasze wspólne rozmowy, ani nie
 
przyczyniliście się do bogactwa naszych rynków. Nie znacie naszej kultury,
 
przyczyniliście się do bogactwa naszych rynków. Nie znacie naszej kultury,
 
naszej etyki ani niepisanych praw, które gwarantują naszej społeczności
 
naszej etyki ani niepisanych praw, które gwarantują naszej społeczności
niż moglibyśmy otrzymać w wyniku jakichkolwiek narzuconych przez Was
+
większy porządek niż moglibyśmy otrzymać w wyniku jakichkolwiek
przepisów.
+
narzuconych przez Was przepisów.
  
 
Twierdzicie, że mamy problemy, które Wy musicie rozwiązać. Korzystacie z
 
Twierdzicie, że mamy problemy, które Wy musicie rozwiązać. Korzystacie z
tej wymówki, aby wkroczyć na nasz teren. Wiele z tych problemów nie istnieje.
+
tej wymówki, aby wtargnąć do naszej przestrzeni. Wiele z problemów, o których
Tam, gdzie faktycznie występują konflikty, tam gdzie dzieje się źle,
+
mówicie, nie istnieje. Tam, gdzie faktycznie dzieją się nieprawidłowości,
zidentyfikujemy je i zareagujemy w zgodzie z naszymi zasadami. Tworzymy naszą
+
zidentyfikujemy je i zareagujemy w zgodzie z naszymi zasadami.  
własną Umowę Społeczną. Model rządzenia zostanie wyłoniony w zgodzie z zasadami
+
Tworzymy naszą własną Umowę Społeczną. Model rządzenia zostanie wyłoniony
naszego świata, nie Waszego. Nasz świat jest inny.
+
w zgodzie z zasadami naszego świata, nie Waszego. Nasz świat jest inny.
  
Cyberprzestrzeń składa się z sieci wymian, relacji oraz myśli, ułożonych
+
Cyberprzestrzeń składa się z sieci tranzakcji, relacji oraz myśli, ułożonych
 
w kształt stojącej fali w sieci naszej komunikacji. Nasz świat jest zarazem
 
w kształt stojącej fali w sieci naszej komunikacji. Nasz świat jest zarazem
 
wszędzie i nigdzie, ale na pewno nie tam, gdzie żyją ciała.
 
wszędzie i nigdzie, ale na pewno nie tam, gdzie żyją ciała.
Line 50: Line 50:
 
świata materii, a u nas materii nie ma.
 
świata materii, a u nas materii nie ma.
  
Nasze osobowości nie mają ciał, zatem, w odróżnieniu od Was, nie możemy
+
Nasze osobowości nie mają ciał, zatem - w odróżnieniu od Was - nie możemy
 
opierać porządku na przymusie fizycznym. Wierzymy, że nasza forma rządzenia
 
opierać porządku na przymusie fizycznym. Wierzymy, że nasza forma rządzenia
 
wyniknie z etyki, oświeconego interesu własnego oraz wspólnego dobra. Nasze
 
wyniknie z etyki, oświeconego interesu własnego oraz wspólnego dobra. Nasze
 
osobowości mogą być rozrzucone pomiędzy Waszymi jurysdykcjami. Jedyne
 
osobowości mogą być rozrzucone pomiędzy Waszymi jurysdykcjami. Jedyne
 
prawo rozpoznawane przez wytworzone przez nas kultury to Złota Zasada.
 
prawo rozpoznawane przez wytworzone przez nas kultury to Złota Zasada.
Mamy nadzieję, że na jej podstawie będziemy umieli utworzyć szczegółowe
+
Mamy nadzieję, że na jej podstawie będziemy umieli zbudować szczegółowe
 
rozwiązania, ale nie możemy przyjąć rozwiązań, które Wy próbujecie nam
 
rozwiązania, ale nie możemy przyjąć rozwiązań, które Wy próbujecie nam
 
narzucić.
 
narzucić.
  
 
W Stanach Zjecznoczonych stworzyliście prawo, Ustawa o  
 
W Stanach Zjecznoczonych stworzyliście prawo, Ustawa o  
Reformie Telekomunikacyjnej, które odtrąca własną Waszą konstytucję i  
+
Reformie Telekomunikacyjnej, które odtrąca Waszą własną konstytucję i  
 
obraża marzenia Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona,  
 
obraża marzenia Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona,  
 
DeToqueville'a i Brandeisa. Te marzenia muszę odrodzić się na nowo, w nas.
 
DeToqueville'a i Brandeisa. Te marzenia muszę odrodzić się na nowo, w nas.
  
Boicie się własnych dzieci, które przynależą do świata, w którym Wy
+
Boicie się swoich dzieci, które przynależą do świata, w którym Wy
 
zawsze będziecie imigrantami. Ponieważ boicie się ich, zrzucacie na swoich
 
zawsze będziecie imigrantami. Ponieważ boicie się ich, zrzucacie na swoich
 
biurokratów obowiązki wychowawcze, samemu będąc zbyt tchórzliwymi by
 
biurokratów obowiązki wychowawcze, samemu będąc zbyt tchórzliwymi by
Line 70: Line 70:
 
W naszym świecie, wszystkie te emocje i ludzkie zachowania, od poniżających
 
W naszym świecie, wszystkie te emocje i ludzkie zachowania, od poniżających
 
po anielskie - są częścią większej całości, ogólnoświatowej dyskusji bitów.
 
po anielskie - są częścią większej całości, ogólnoświatowej dyskusji bitów.
Nie można oddzielić powietrza które dusi, od tego które pozwala ptakom latać.
+
Nie można oddzielić powietrza które zatyka od tego które pozwala skrzydłom latać.
 
 
  
 
W Chinach, Niemczech, Francji, Rosji, Singapurze, Włoszech oraz Stanach
 
W Chinach, Niemczech, Francji, Rosji, Singapurze, Włoszech oraz Stanach
 
Zjednoczonych próbujecie pokonać wirusa wolności wznosząc bramy na
 
Zjednoczonych próbujecie pokonać wirusa wolności wznosząc bramy na
 
wejściach do Cyberprzestrzeni. Może Wam się udać powstrzymać tę zarazę
 
wejściach do Cyberprzestrzeni. Może Wam się udać powstrzymać tę zarazę
na chwilkę, ale nie będą one pasowały do cyfrowego świata wypełnionego
+
na chwilkę, ale nie one bezwartościowe w cyfrowym świecie wypełnionym
 
przenoszącymi bity mediami.
 
przenoszącymi bity mediami.
  
 
Wasz coraz bardziej przestarzały przemysł informacyjny próbuje przedłużyć
 
Wasz coraz bardziej przestarzały przemysł informacyjny próbuje przedłużyć
 
swój żywot, proponując wprowadzanie praw. W Ameryce i wszędzie indziej utrzymuje,
 
swój żywot, proponując wprowadzanie praw. W Ameryce i wszędzie indziej utrzymuje,
że do niego należy wolność poglądów. Ich prawa przedstawiają idee jako kolejny
+
że do niego należy wolność poglądów. Te prawa przedstawiają idee jako kolejny
 
produkt przemysłowy, nie bardziej szlachetny od hutniczej surówki.
 
produkt przemysłowy, nie bardziej szlachetny od hutniczej surówki.
 
W naszym świecie wszystko, co wytwarza ludzki umysł, może być powielane i
 
W naszym świecie wszystko, co wytwarza ludzki umysł, może być powielane i
Line 88: Line 87:
  
 
Coraz bardziej wrogie i kolonialne podejście stawia nas w tym samym miejscu,
 
Coraz bardziej wrogie i kolonialne podejście stawia nas w tym samym miejscu,
w którym stali wcześniejsi wielbiciele wolności i samo-okreslenia, którzy zdecydowali
+
w którym stali wcześniejsi wielbiciele wolności i samookreślenia,
się odrzucić władzę odległych, niedoinformowanych sił. Musimy ogłośić,  
+
którzy zdecydowali się odrzucić władzę odległych, niedoinformowanych sił.
że nasze wirtualne byty nie podlegają Waszej kontroli, mimo, że nadal wyrażamy
+
Ogłaszamy, że nasze wirtualne byty nie podlegają Waszej kontroli, mimo,
zgodę na wasze rządy nas naszymi ciałami. Będziemy rozprzestrzeniać się
+
że nadal wyrażamy zgodę na wasze rządy nas naszymi ciałami.
po Planecie tak by nikt nie mógł aresztować naszych myśli.
+
Będziemy rozprzestrzeniać się po Planecie tak by nikt nie mógł aresztować naszych myśli.
  
 
Stworzymy cywilizację Umysłu w Cyberprzestrzeni. Oby była bardziej
 
Stworzymy cywilizację Umysłu w Cyberprzestrzeni. Oby była bardziej

Revision as of 16:05, 27 April 2010

Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni

Rządy Świata Przemysłu, Wy, zużyci giganci z ciała i stali, przychodzę do Was z Cyberprzestrzeni, nowej ojczyzny Umysłu. W imieniu przyszłości apeluję do Was - związanych z przeszłością - byście zostawili nas w spokoju. Nie jesteście tu mile widziani. Wasza władza nie sięga miejsc, w których się zbieramy.

Nie mamy wybranego rządu i nie będziemy go mieć. Dlatego nie zwracam się do was z pozycji autorytetu, lecz przemawiam głosem z którego zawsze korzysta wolność. Oświadczam, że globalna przestrzeń społeczna, którą budujemy, jest w sposób naturalny niezależna od tyranii, którą staracie się nam narzucić. Nie macie moralnego prawa by nami rządzić, ani też metod przymusu, których musielibyśmy się obawiać.

Rządy tego świata opierają swą siłę na przyzwoleniu rządzonych. Nie ubiegaliście się o nie u nas i nie otrzymaliście go. Nie zapraszaliśmy Was do rządzenia nami. Nie znacie nas i nie rozumiecie naszego świata. Cyberprzestrzeń nie leży w zasięgu Waszych granic. Nie myślcie, że możecie tę granice zbudować, jakby była projektem konstrukcyjnym. Nie możecie. Cyberprzestrzeń jest dziełem natury, które rozrasta się poprzez nasze zbiorowe działanie.

Nie byliście zaanagażowanie w nasze wspólne rozmowy, ani nie przyczyniliście się do bogactwa naszych rynków. Nie znacie naszej kultury, naszej etyki ani niepisanych praw, które gwarantują naszej społeczności większy porządek niż moglibyśmy otrzymać w wyniku jakichkolwiek narzuconych przez Was przepisów.

Twierdzicie, że mamy problemy, które Wy musicie rozwiązać. Korzystacie z tej wymówki, aby wtargnąć do naszej przestrzeni. Wiele z problemów, o których mówicie, nie istnieje. Tam, gdzie faktycznie dzieją się nieprawidłowości, zidentyfikujemy je i zareagujemy w zgodzie z naszymi zasadami. Tworzymy naszą własną Umowę Społeczną. Model rządzenia zostanie wyłoniony w zgodzie z zasadami naszego świata, nie Waszego. Nasz świat jest inny.

Cyberprzestrzeń składa się z sieci tranzakcji, relacji oraz myśli, ułożonych w kształt stojącej fali w sieci naszej komunikacji. Nasz świat jest zarazem wszędzie i nigdzie, ale na pewno nie tam, gdzie żyją ciała.

Tworzymy świat do którego każdy może wejść bez uprawnień czy uprzedzeń opartych na rasie, zamożności, potędze wojskowej lub podchodzeniu.

Tworzymy świat gdzie każdy i wszędzie może wyrażać swoje przekonania, nie ważne jak odospobnione, bez lęku o to, że zostanie zmuszony do milczenia lub skłoniony do konformizmu.

Wasze pojęcia prawne takie jak własność, wyrażanie, osobowość, ruch czy kontekst nie mają zastosowania do naszego świata. Opierają się na zjawiskach świata materii, a u nas materii nie ma.

Nasze osobowości nie mają ciał, zatem - w odróżnieniu od Was - nie możemy opierać porządku na przymusie fizycznym. Wierzymy, że nasza forma rządzenia wyniknie z etyki, oświeconego interesu własnego oraz wspólnego dobra. Nasze osobowości mogą być rozrzucone pomiędzy Waszymi jurysdykcjami. Jedyne prawo rozpoznawane przez wytworzone przez nas kultury to Złota Zasada. Mamy nadzieję, że na jej podstawie będziemy umieli zbudować szczegółowe rozwiązania, ale nie możemy przyjąć rozwiązań, które Wy próbujecie nam narzucić.

W Stanach Zjecznoczonych stworzyliście prawo, Ustawa o Reformie Telekomunikacyjnej, które odtrąca Waszą własną konstytucję i obraża marzenia Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona, DeToqueville'a i Brandeisa. Te marzenia muszę odrodzić się na nowo, w nas.

Boicie się swoich dzieci, które przynależą do świata, w którym Wy zawsze będziecie imigrantami. Ponieważ boicie się ich, zrzucacie na swoich biurokratów obowiązki wychowawcze, samemu będąc zbyt tchórzliwymi by stanąć z własnymi dziećmi twarzą w twarz. W naszym świecie, wszystkie te emocje i ludzkie zachowania, od poniżających po anielskie - są częścią większej całości, ogólnoświatowej dyskusji bitów. Nie można oddzielić powietrza które zatyka od tego które pozwala skrzydłom latać.

W Chinach, Niemczech, Francji, Rosji, Singapurze, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych próbujecie pokonać wirusa wolności wznosząc bramy na wejściach do Cyberprzestrzeni. Może Wam się udać powstrzymać tę zarazę na chwilkę, ale nie są one bezwartościowe w cyfrowym świecie wypełnionym przenoszącymi bity mediami.

Wasz coraz bardziej przestarzały przemysł informacyjny próbuje przedłużyć swój żywot, proponując wprowadzanie praw. W Ameryce i wszędzie indziej utrzymuje, że do niego należy wolność poglądów. Te prawa przedstawiają idee jako kolejny produkt przemysłowy, nie bardziej szlachetny od hutniczej surówki. W naszym świecie wszystko, co wytwarza ludzki umysł, może być powielane i rozpowszechniane bez ograniczeń i kosztów. Globalne przekazywanie myśli nie potrzebuje już waszych fabryk.

Coraz bardziej wrogie i kolonialne podejście stawia nas w tym samym miejscu, w którym stali wcześniejsi wielbiciele wolności i samookreślenia, którzy zdecydowali się odrzucić władzę odległych, niedoinformowanych sił. Ogłaszamy, że nasze wirtualne byty nie podlegają Waszej kontroli, mimo, że nadal wyrażamy zgodę na wasze rządy nas naszymi ciałami. Będziemy rozprzestrzeniać się po Planecie tak by nikt nie mógł aresztować naszych myśli.

Stworzymy cywilizację Umysłu w Cyberprzestrzeni. Oby była bardziej ludzka i sprawiedliwa od świata, który stworzyły Wasze rządy.


Davos, Szwajcaria 8 lutego, 1996