Projects:WOSP CMS:Sklad

From Braniecki's Wiki
Revision as of 19:21, 16 December 2006 by Bela (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Zbigniew Braniecki - architektura, zarządzanie projektem, szkielet. (zbigniew+wospcms@braniecki.net)
  • Kuba Łopusiński (siemakuba@gmail.com)
  • Marcin Domanski aka kabturek (wosp@kabturek.info)
  • Mariusz Nowak aka medyk (wosp.cms@medikoo.com)
  • Piotr Belina aka bela (bela.666@gmail.com)