Projects:WOSP CMS:Sklad

From Braniecki's Wiki
Revision as of 22:59, 22 January 2011 by Bela (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Zbigniew Braniecki - architektura, zarządzanie projektem, szkielet. (zbigniew+wospcms@braniecki.net)
  • Kuba Łopusiński (siemakuba@gmail.com)
  • Marcin Domanski aka kabturek (wosp@kabturek.info)
  • Mariusz Nowak aka medyk (wosp.cms@medikoo.com)
  • Dawid 'DeyV' Polak (DeyV@mentax.pl)
  • Krzysztof Falkowicz (krzysztof.falkowicz@gmail.com)