Projects:WOSP CMS:Spotkania

From Braniecki's Wiki
Revision as of 19:34, 16 December 2006 by Zbraniecki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Wybor frameworku, sprawzdanie z rozeslania ankiet, spotkanie GTP, rozpoczecie dzialan zwiazanych z architektura systemu (baza danych, uml itp.)

Spotkanie zapoznawcze i Wstępna organizacja prac.