Song translations:Bard's Song

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Author: Blind Guardian
  • Title: Bard's Song (In the forest)
  • Album: Forgotten Tales
Eng Pl
Now you all know Teraz już znasz
The bards and their songs bardów i ich pieśni
When hours have gone by Gdy płyną godziny
I'll close my eyes zamykam oczy swe
In a world far away i w świecie dalekim
We may meet again spotkamy się znów
But now hear my song lecz teraz słuchaj pieśni
About the dawn of the night o zmroku i nocy
Let's sing the bards' song Śpiewajmy bardów pieśń
Tomorrow will take us away A jutro zabierze nas stąd
Far from home daleko mój dom
No one will ever know our names I nigdy nikt nie pozna nas
But the bards' songs will remain tylko bardów pieśń pozostanie
Tomorrow will take it away A jutro, zabierze to stąd
The fear of today dzisiejszy strach
It will be gone odejdzie stąd (???)
Due to our magic songs Dzięki magii pieśni tej
There's only one song I tylko jedna pieśń
Left in my mind jest ciągle w głowie mej
Tales of a brave man Opowieść o człowieku
Who lived far from here który żył daleko stąd
Now the bard songs are over Bardów pieśni kończą się
And it's time to leave I nadszedł czas by iść
No one should ask you for the name Nigdy nikt nie spyta cię
Of the one o imię tego, który
Who tells the story powtarza bardów pieśń
Tomorrow will take us away A jutro zabierze nas stąd
Far from home daleko mój dom
No one will ever know our names Nigdy nikt nie pozna nas
But the bards' songs will remain tylko bardów pieśń pozostanie
Tomorrow all will be known A jutro wyjaśni się to
And you're not alone nie jesteś sam
So don't be afraid więc nie bój się
In the dark and cold ciemności i zimna
'Cause the bards' songs will remain Bowiem bardów pieśń pozostanie
They all will remain Oni wszyscy pozostaną
In my thoughts and in my dreams W mojej głowie oraz snach
They're always in my mind Są ciągle w moich myślach
These songs of hobbits, dwarves and men Te pieśni o Hobbitach, krasnoludach i ludziach
And elves oraz elfach
Come close your eyes mam ciągle w oczach je
You can see them too I ty też możesz ujrzeć je