Song translations:Past and the future secret

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Author: Blind Guardian
  • Song: Past and the future Secret
  • Album: Forgoten Tales
Eng Pl
Oh I haven't been here for a while
In blindness and decay the circle's been closed now
My song of the end To moja pieśń końca
I've seen it all Widziałem wszystko to
Listen crowd I'll tell you everything Słuchajcie mnie ludzie, opowiem wam historię
Though I have to say I don't know much Choć zaznaczyć muszę, że niewiele wiem
Talking about a past and future secret Mówiąc o sekretach przeszłości i przyszłości
Most called him once and future king Większośc zwała go królem czasów i miejsc
Far back in the past I saw his ending Bardzo dawno temu widziałem jego koniec
Long before it started I knew his name Długo nim poznałem jego prawdziwe imię
He's the one who took the sword On jest tym, który wyjął miecz
Out of the stone zaklęty w skale
That's how that ancient tale began Tak się zaczyna ten mit
I hear it in the cold winds Słyszę go gdy wieje wiatr
My song of the end Moja pieśń końca
I had seen it in my dreams Widziałem ją w mych znach
My song of the end Moja pieśń końca
I can't stop the darkening clouds
I feel cold
When I cry out for the bark
Take him back to Avalon
Dwell on for a new age
So long sleep well my friend
Take him back to Avalon
I will wait and guard
The future king's crown
My song of the end
It was nice but now it's gone
My song of the end
It was fixed the whole time
My song of the end
I saw it all