WOSP CMS:Spotkania:2007.01.06

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search

Info

Osoby uczestniczące

 • It's me (itsme, deyv - mentax.pl)
 • scanner (mentax.pl)
 • Sabistik
 • bela
 • kabturek
 • gandalf
 • hwao
 • Strzalek
 • dwal
 • medyk
 • Ace
 • siemakuba

Agenda

 • Wybranie frameworka
 • Omówienie ankiety (nie wiem czy nie należy zrobić tego wcześniej, zobaczymy jak pójdzie praca nad ankietą)

Przebieg

Najprawdopodobniej kac noworoczny miał duży wpływ na ogólny brak przygotowania dyskutantów, czego efektem była gorzej zorganizowana i mniej owocna dyskusja w stosunku do poprzedniej.

Wszystko zaczęło się dość nieoczekiwanie od przytoczonej przez It's me bajki o czerwonym kapturku, chwilę później pojawił się Gandalf tłumaczący się ze swojego nie przygotowania na dzisiejsze spotkanie.

Gandalf oznajmił, że mimo braku znaków na wiki, parę rzeczy pchnął do przodu we własnym zakresie (stawianie Traca, wizyty w WOSP'ie), zapowiedział wrzucenie makiet UI do piątku (wedle możliwości) na Traca i przeprosił za to, że nie będzie mógł uczestniczyć w całym dzisiejszym spotkaniu ze względu na kolizję z innym.

Następnie uczestnicy skoncentrowali się na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dotyczących ankiety:

 • Zostało dodane jedno pytanie (dotyczące obciążenia strony) zaproponowane przez hwao i kabturka.
 • Zdanie "Którymi z wymienionych funkcji sztab jest zainteresowany" zmieniliśmy na "Które z niżej wymienionych funkcji powinny się znaleźć w systemie".
 • "Możliwość przechowywania plików (Dokumenty itp.)", które sugeruje funkcjonalność wewnętrzną zmieniliśmy na "Możliwość zamieszczania plików do pobrania" już bardziej dotyczące funkcjonalności na zewnątrz. (Pytanie postawione na wiki poprzez siemakuba).
 • Emaile - mimo nie jasności odnośnie zakresu kompetencji systemu, nad którym mamy pracować temat pozostał otwarty.

Ankietę uznaliśmy za zamkniętą i gotową do przesłania do sztabów.

W trakcie rozmowy medyk zasygnalizował dosyć wolne (ogólnie) działanie strony wiki, co zostało potwierdzone przez część uczestników.

Podczas spotkania padło również kilka luźnych spostrzeżen dotyczących wyboru frameoworka. medyk wyraził opinię, że ostateczny wybór frameworka warto by było poprzeć wstępną specyfikacją projektu. kabturek przytoczył temat benchmark'u framework'ów na stronie Paul M Jones'a (http://paul-m-jones.com/blog/?p=238). kabturek też zwrócił uwagę na komentarz autora benchmark'u odnośnie framework'u Code Igniter - autor uważa, że pomimo szybkości CI, jakość jego kodu zbyt ustępuje konkurentom by traktować go poważnie.