Difference between revisions of "Manifest Archangela"

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
* [http://the.feds.arewatching.us/texts/mnfst2.htm Oryginał]
 
* [http://the.feds.arewatching.us/texts/mnfst2.htm Oryginał]
  
Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością. Możesz dowolnie modyfikować te myśli. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora, ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.
+
Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością.
 
+
Możesz dowolnie je modyfikować. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora,
 
+
ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.
Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zamknąć myśli. Tego nie da się zrobić.
+
 
+
W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście.
+
Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zawłaszczyć myśli. To niewykonalne.
W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście.
+
Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" sytuacji gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań, które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.
+
W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście.
 
+
W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście.
Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat by
+
Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" w sytuacji  
wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata, znanego wam jako cyberprzestrzeń.
+
gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań,
Nasz raj, nasz efen, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!
+
które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.
 
+
Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem.
+
Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat,
Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg, błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali, by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
+
by wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata,
Żadne z tych bezsilnych działŻań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją
+
znanego wam jako cyberprzestrzeń. Nasz raj, nasz eden, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat
drogę do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być
+
i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!
całkowicie niezdolny do uchwycenia tego niezwykle protesto konceptu:
+
 
+
Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie  
Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne
+
ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem. Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg,  
ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg
+
błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali,  
penetruje wasz zanieczyszczony świat.
+
by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
 
+
Żadne z tych bezsilnych działań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją drogę
Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
+
do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być całkowicie
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
+
niezdolny do uchwycenia tego niezwykle prostego konceptu:
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebrać wolności w żaden
+
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.
+
Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne
 
+
ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg
W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
+
penetruje wasz zanieczyszczony świat.
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
+
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
+
Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
+
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
+
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebranie nam wolności w żaden
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
+
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.
My nie chcemy być tacy jak wy.
+
 
+
W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
+
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
+
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
Jesteście potępieni.
+
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
 
+
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
+
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.
+
My nie chcemy być tacy jak wy.  
 
+
Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
+
Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.
+
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
 
+
Jesteście potępieni.
Archanioł
+
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony
+
Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
 +
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.
 +
 +
Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
 +
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.
 +
 +
Archanioł
 +
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony

Latest revision as of 09:17, 22 January 2012

Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością.
Możesz dowolnie je modyfikować. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora,
ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.


Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zawłaszczyć myśli. To niewykonalne.

W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście.
W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście.
Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" w sytuacji 
gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań,
które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.

Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat,
by wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata,
znanego wam jako cyberprzestrzeń. Nasz raj, nasz eden, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat
i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!

Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie 
ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem. Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg, 
błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali, 
by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
Żadne z tych bezsilnych działań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją drogę
do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być całkowicie
niezdolny do uchwycenia tego niezwykle prostego konceptu:

Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne
ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg
penetruje wasz zanieczyszczony świat.

Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebranie nam wolności w żaden
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.

W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
My nie chcemy być tacy jak wy. 

Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
Jesteście potępieni.

Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.

Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.

Archanioł
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony