Difference between revisions of "Manifest Archangela"

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search
(New page: * [http://the.feds.arewatching.us/texts/mnfst2.htm Oryginał] Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością. Możesz...)
 
Line 16: Line 16:
 
Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem.
 
Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem.
 
Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg, błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali, by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
 
Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg, błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali, by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
Żadne z tych bezsilnych działŻań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy te myśli znalazły swoją
+
Żadne z tych bezsilnych działŻań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją
drogę do elektronicznego bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być
+
drogę do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być
 
całkowicie niezdolny do uchwycenia tego niezwykle protesto konceptu:
 
całkowicie niezdolny do uchwycenia tego niezwykle protesto konceptu:
  
Line 26: Line 26:
 
Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
 
Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
 
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
 
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia
+
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebrać wolności w żaden
 +
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.
  
You cannot impede our movement, for we do not travel in any way that you understand. For
+
W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
us, travel is instantaneous, our entire destinations are copied and presented to us.
+
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
Similarly, it is impossible to restrict our ability to create, or even to deny us freedom in any
+
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
way that is meaningful to us. This thought is proof of that.
+
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
 +
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
 +
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
 +
My nie chcemy być tacy jak wy.
  
In your blindness, you fail, completely, to understand your dire situation as you attempt to
+
Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
form us into your mold. You preach that we are the misfits, struggling, and in distress.
+
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
But it is a happy fish that stays in the water. It was a fish in distress that resorted to crawling
+
Jesteście potępieni.
on land. That first fish was also a misfit. Ignorance is bliss, and you are the blissful fish,
 
unable to live in our world. Unlike you, we will not even notice when your pathetic,
 
polluted stream has run dry. Do not attempt to rehabilitate us.
 
We do not wish to be like you.
 
  
We have no desire or need for your structures and noisy machinery. We have our own
+
Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
paradise, our own heaven, in which we live, and you are not welcome here. For we are
+
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.
each of us an Archangel, and judgment has been passed.
 
You are the damned.
 
  
For every misfit fish that crawled unto the land, a million stayed behind, just as we, the
+
Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
citizens of cyberspace, leave you the creatures of the industrial world, behind.
+
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.
  
You are unable to impede us, confine us, or restrict us,
+
Archanioł
for God himself has chosen us over you.
+
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony
 
 
Archangel
 
Wrath of God Hand Delivered
 

Revision as of 20:34, 21 January 2012

Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością. Możesz dowolnie modyfikować te myśli. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora, ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.


Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zamknąć myśli. Tego nie da się zrobić.

W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście. W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście. Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" sytuacji gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań, które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.

Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat by wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata, znanego wam jako cyberprzestrzeń. Nasz raj, nasz efen, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!

Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem. Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg, błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali, by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia. Żadne z tych bezsilnych działŻań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją drogę do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być całkowicie niezdolny do uchwycenia tego niezwykle protesto konceptu:

Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg penetruje wasz zanieczyszczony świat.

Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób. Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam. Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebrać wolności w żaden znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.

W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni. Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd. Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas. My nie chcemy być tacy jak wy.

Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany. Jesteście potępieni.

Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my, mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.

Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas, ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.

Archanioł Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony