Difference between revisions of "Manifest Archangela"

From Braniecki's Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
* [http://the.feds.arewatching.us/texts/mnfst2.htm Oryginał]
 
* [http://the.feds.arewatching.us/texts/mnfst2.htm Oryginał]
  
Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością. Możesz dowolnie je modyfikować. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora, ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.
+
Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością.
 
+
Możesz dowolnie je modyfikować. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora,
 
+
ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.
Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zawłaszczyć myśli. To niewykonalne.
+
 
+
W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście.
+
Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zawłaszczyć myśli. To niewykonalne.
W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście.
+
Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" w sytuacji  
+
W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście.
gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań,
+
W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście.
które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.
+
Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" w sytuacji  
 
+
gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań,
Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat,
+
które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.
by wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata,
+
znanego wam jako cyberprzestrzeń. Nasz raj, nasz eden, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat
+
Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat,
i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!
+
by wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata,
 
+
znanego wam jako cyberprzestrzeń. Nasz raj, nasz eden, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat
Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie  
+
i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!
ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem. Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg,  
+
błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali,  
+
Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie  
by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
+
ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem. Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg,  
Żadne z tych bezsilnych działań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją drogę
+
błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali,  
do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być całkowicie
+
by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
niezdolny do uchwycenia tego niezwykle prostego konceptu:
+
Żadne z tych bezsilnych działań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją drogę
 
+
do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być całkowicie
Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne
+
niezdolny do uchwycenia tego niezwykle prostego konceptu:
ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg
+
penetruje wasz zanieczyszczony świat.
+
Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne
 
+
ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg
Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
+
penetruje wasz zanieczyszczony świat.
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
+
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebranie wolności w żaden
+
Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.
+
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
 
+
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebranie wolności w żaden
W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
+
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
+
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
+
W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
+
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
+
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
+
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
My nie chcemy być tacy jak wy.
+
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
 
+
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
+
My nie chcemy być tacy jak wy.  
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
+
Jesteście potępieni.
+
Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
 
+
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
+
Jesteście potępieni.
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.
+
 
+
Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
+
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.
+
 
+
Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
Archanioł
+
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony
+
 +
Archanioł
 +
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony

Revision as of 21:14, 21 January 2012

Ten tekst to reprezentacja czyichś myśli. Myśli nie mogą być kontrolowane lub stać się czyjąś własnością.
Możesz dowolnie je modyfikować. wielu próbowało cenzurować myśli i idee tego autora,
ale nikomu się to nie udało ...i nigdy nie uda.


Wy, ze świata przemysłu, nie możecie zawłaszczyć myśli. To niewykonalne.

W waszej próbie kontroli nad mieszkańcami cyberprzestrzeni, polegliście.
W waszej próbie nadania imion naszym działaniom, z których wiele uważacie za przestępstwa, także polegliście.
Używacie określeń takich jak "bezprawne wejście do systemu", "włamanie" i "niszczenie własności" w sytuacji 
gdy żaden fizyczny akt nigdy nie nastąpił. Sam język którego używacie jest boleśnie nieadekwatny do opisu naszych działań,
które w gruncie rzeczy, nie są przestępstwami.

Ludzkie ręce są katalizatorami waszego przemysłowego świata szkła i stali. Zajęło wam milion lat,
by wytworzyć wasz żałosny, zanieczyszczony świat. Ludzki umysł jest katalizatorem NASZEGO wszechświata,
znanego wam jako cyberprzestrzeń. Nasz raj, nasz eden, nasze niebo, zostało stworzone w mniej niż pięćdziesiąt lat
i ciągle rośnie. Oh, co stworzymy w ciągu miliona!

Za rzeczy które robimy, choć nie są przestępstwami, wy, ze świata przemysłu próbujecie 
ograniczyć nasze ciała cegłami i cementem. Mocujecie urządzenia ze stali do naszych nóg, 
błędnie sądząc, że to ograniczy nam ruchy. Korzystacie z podobnych urządzeń ze stali, 
by ograniczyć nam ręce, błędnie mniemając, że to powstrzyma naszą zdolność tworzenia i niszczenia.
Żadne z tych bezsilnych działań nie uwięzi naszych myśli, w samej rzeczy ten tekst znalazł swoją drogę
do elektronicznego świata bez żadnego problemu. Wasz prymitywny, przemysłowy świat zdaje się być całkowicie
niezdolny do uchwycenia tego niezwykle prostego konceptu:

Nie możesz uwięzić naszych ciał, ponieważ my nie żyjemy w waszym przemysłowym świecie. Zniszcz nasze fizyczne
ciała, a nasze myśli i idee, to co w nas ważnego, będą żyły wiecznie na serwerach i końcówkach których obieg
penetruje wasz zanieczyszczony świat.

Nie możesz ograniczyć naszego ruchu, ponieważ my nie podróżujemy w żaden zrozumiały dla was sposób.
Dla nas, podróż jest natychmiastowa, nasze całe cele są kopiowane i prezentowane nam.
Podobnie, niemożliwe jest ograniczenie naszej zdolności tworzenia, lub nawet odebranie wolności w żaden
znaczący dla nas sposób. Ten tekst jest tego dowodem.

W swym zaślepieniu kompletnie nie potraficie zrozumieć swojego koszmarnego położenia, kiedy próbujecie
uformować nas na swoją modłę. Bredzicie, że my jesteśmy odrzutkami, zagubieni i zrozpaczeni.
Ale szczęśliwa ryba zostaje w wodzie. To ta zrozpaczona ryba zdecydowała się wyczołgać na ląd.
Ta pierwsza, która to zrobiła, również była odrzutkiem. Ignorancja jest błogosławieństwem, a wy
jesteście błogosławioną rybą, niezdolną do życia w naszym świecie. W odróżnieniu od was, my
nawet nie zauważymy gdy wasz żałosny, zanieczyszczony strumień wyschnie. Nie próbujcie socjalizować nas.
My nie chcemy być tacy jak wy. 

Nie chcemy i nie potrzebujemy waszych struktur i głośnych maszynerii. Mamy swój własny raj, w którym żyjemy
i w którym nie jesteście mile widziani. Ponieważ każdy z nas jest Archaniołem, a sąd został wydany.
Jesteście potępieni.

Na każdą odrzuconą rybę, która wypełzła na ląd, milion zostało w wodzie, tak jak my,
mieszkańcy cyberprzestrzeni, zostawimy was, stworzenia świata przemysłu, za sobą.

Nie możecie zatrzymać, ograniczyć ani zniewolić nas,
ponieważ sam Bóg wybrał nas ponad was.

Archanioł
Gniew Boskiej Dłoni Dostarczony